Industrieweg 116 | 5683 CG | BEST   085 760 2750

Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content ManagementIedere organisatie heeft ongestructureerde data. Iedere organisatie heeft met Enterprise Content Management (ECM) te maken. Deze ongestructureerde data loopt erg uiteen, vandaar ook ongestructureerd. Voorbeelden zijn documenten of brieven uit een tekstverwerker, zoals Ms Office of Apple Pages. Ook inkomende documenten welke digitaal of via post binnenkomen horen hierbij. Deze digitale of uit de post gescande documenten hebben ook een bestemming binnen de organisatie.

Enterprise content management als kapstok

FormLogic kan u helpen met het structureren van deze data. Veelal wordt deze data weer gebruikt om andere processen aan te spreken, in bijv. Customer Communications Management (CCM) of Document Management (DM). ECM wordt dan ook beschouwd als een kapstok.

Hoe gaan we dan structureren

Door Meta data aan deze ongestructureerde data toe te voegen kan deze data gestructureerd worden. Denk hierbij aan een foto. Deze zegt op zich niets, maar door een titel mee te geven, een locatie en datum kan de foto ineens veel beter geïnterpreteerd worden.

Ook documenten welke ontvangen worden via de verschillende kanalen, zoals post, e-mail, portal, etc. zullen gestructureerd moeten worden. Door in een Document Management systeem Meta data velden toe te voegen kunnen we deze documenten ook structureren. Deze gestructureerde documenten kunnen daarna door andere systemen en processen opgevraagd worden.

Waarom FormLogic

FormLogic heeft veel ervaring in het verrijken van data door informatie op te halen, uit te lezen of bij te voegen. Zo krijgt een organisatie grip op haar data. Door ECM te structureren, kunnen we CCM en DM perfectioneren.