manieren-om-energieverbruik-te-verminderen

Samen de carbon footprint verlagen? 3 kansen op minder CO2

De gezamenlijke opdracht die we hebben is het verlagen van de koolstofvoetafdruk. In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Een hele opgave, maar wel een noodzakelijke. In de wereld van input- en outputmanagement en klantcommunicatie, waarin we werkzaam zijn, zien we kansen die we samen kunnen oppakken:

Kans 1: samen het energieverbruik verminderen

Welke manieren zijn er om energieverbruik te verminderen? Een prima vraag om mee te starten. Dat kan bijvoorbeeld door nog meer papieren documentstromen te digitaliseren, waardoor er minder geprint wordt, dus ook minder koolstofuitstoot plaatsvindt. Maar dan begint het pas wat ons betreft:

Op het moment dat er meer gedigitaliseerd wordt kan er vervolgens een extra duurzame slag gemaakt worden. Namelijk door ervoor te zorgen dat klanten op maat bediend worden met informatie die ze nodig hebben en relevant voor hen is. Geen verspilling dus. Energieverbruik wordt ook verminderd door het centraliseren van informatie. Dagelijks worden bijvoorbeeld nog miljarden e-mails verstuurd over de hele wereld waar energie slurpende servers voor nodig zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit slimmer en efficiënter kan. Eenvoud zorgt namelijk ook voor energiebesparing.

Kans 2: minder papier

Deze kans verdient extra aandacht. Papierproductie leidt tot ontbossing en bij het kappen van bomen zijn machines nodig die hoge emissies van broeikasgassen kennen. Bovendien wordt er in de papierindustrie veel energie, water en chemicaliën gebruikt tijdens het productieproces. Dat proces is overigens nog vaak afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas. Het gebruik van deze brandstoffen leidt tot de uitstoot van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen. Waar wel papier wenselijk is geven we daarom het advies om vaker gerecycled papier te gebruiken.

Kans 3: het efficiënt beheren van de documenten en informatie

Outputmanagement, het proces van het creëren, verzamelen, formatteren, afdrukken en elektronisch leveren van documenten, moet ook op een duurzame manier gebeuren. Vaak is het zinvol om naar opvolgende schakels in het proces te kijken. Een voorbeeld: Het printen van transactionele documenten, bijvoorbeeld bankafschriften of rekeningen die op de deurmat vallen, is niet alleen schadelijk vanwege het printen. Een vrachtwagen heeft namelijk al die poststukken naar een distributiecentrum gereden en een postbezorger staat vervolgens met een bestelbusje voor de deur. En als er veel afgeleverd wordt, wat niet in de brievenbus past, dan gaat de voordeur open. Verpakkingsmaterialen blijven achter en afhankelijk van het seizoen ook de kou in de gang. De verwarming slaat aan…

Samen de carbon footprint verlagen

Iedere organisatie die veelvuldig communiceert met haar klanten of toeleveranciers zal broeikasgassen uitstoten. Dat gaan we niet veranderen, maar we kunnen het wel samen duurzaam verbeteren. Daarom roepen we alle maatschappelijk en sociaal betrokken organisaties op om eens met ons in gesprek te gaan. Verslaafd zijn aan printen, onnodig grote hoeveelheden post versturen of informatie op verkeerde plekken laten landen is echt niet meer nodig.

Tot slot: het kostenmotief

Als er geen duurzaam motief is, dan is er ongetwijfeld wel het motief om kosten te besparen. Dan blijft er geld over wat beter besteed kan worden.